Contacts


contacts logo

JN s.r.o.

Chotčanská 182/114, 091 01 Stropkov
IČO: 50704885
Jaroslav Novický
spoločník /owner
j.novicky@jn-slovakia.com
+421 918 155 532
Alena Musilová
konateľ/ CEO
a.musilova@jn-slovakia.com
+421 948 200 155
Mária Novická
konateľ/ CEO
m.novicka@jn-slovakia.com
+421 908 743 611
Ing. Katarina Miskova
ekonómka/ bookkeeper
k.miskova@jn-slovakia.com
+421 917 113 080
Martin Noga
kominár
+421 907 811 296
Štefan Homza
zemné a výkopové práce
+421 902 435 432

Office NL.

Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Netherland